wtorek, 26 styczeń 2021 18:09

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji XXVII (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 14 stycznia 2021 r. 

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/638/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 grudnia 2020 r. - Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2021 rok.

4. Sprawy różne

5. Zamknięcie obrad