niedziela, 15 listopad 2020 17:42

XXIV (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji XXIV (nadzwyczajnej) sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Przedstawienie porządku obrad. .

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/189/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalania opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała przedszkolach.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

6. Informacja Prezydenta Miasta o sytuacji epidemiologicznej w mieście.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których zostaną wykonane remonty elewacji.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/564/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 września 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Bielsku-Białej oraz nadania jej statutu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej z Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/998/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Oświaty w Bielsku-Białej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek organizacyjnych Miasta Bielsko-Biała.

12a. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym

12b. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad