wtorek, 10 marzec 2020 13:41

XVI sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis trenasmisji XVI sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

4a. Uchwała w sprawie odwołania z funkcji przewodniczągo Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa

4b. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczągo Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/2019 Rady Miejskiej w BielskuBiałej z dnia 17 grudnia 2019 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu miasta Bielska-Białej na realizację zadania pn.: „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych”

10. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: "Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych" na rok 2020.

11. . Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice w nowym kształcie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica w nowym kształcie

13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej poprzez utworzenie w tej placówce Branżowej Szkoły II Stopnia.

13a. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej poprzez zmianę siedziby.

Informacje dotyczące uchwał w punktach 14-25 porządku obrad zostały przedstawiona zbiorczo, a następnie głosowano poszczególne uchwały. 

14. . Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej kamienicy przy ul. 3 Maja 29 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 29 w Bielsku-Białej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej i bocznej kamienicy przy ul. 11 Listopada 19 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada 19 w Bielsku-Białej - osoby fizycznej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski dachu w tym: wymiana uszkodzonych elementów więźby, wymiana pokrycia z papy na blachę na rąbek stojący, wymiana rynien, montaż okien połaciowych, remont czap kominowych, ocieplenie dachu w kamienicy przy ul. Adama Mickiewicza 19/ul. Henryka Sienkiewicza 4 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza 19/ ul. Henryka Sienkiewicza 4 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski balkonu nad wejściem głównym, bramy wejściowej oraz polichromii ściennych i sufitowych w sieni w willi Karola Korna znajdującej się przy ul. Adama Mickiewicza 21 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza 21 w Bielsku-Białej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski dachu w tym: wymiana skorodowanych elementów więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, malowanie dachu, przemurowanie kominów, naprawa połaci dachowej - przemurowanie luźnych cegieł, attyk i gzymsów, uzupełnienie brakujących spoin w kamienicy przy ul. Ratuszowej 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Ratuszowej 2 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski wszystkich elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiową oraz klatką schodową kamienicy przy ul. Targowej 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Targowej 2 w Bielsku-Białej - osób fizycznych.

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski polegający na: remoncie elewacji tylnej, wymianie stolarki okiennej, konserwacji portali kamiennych, murów, ścian ogrodzenia, osuszeniu piwnic oraz wykonaniu iniekcji w budynku znajdującym się przy ul. Władysława Orkana 20 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości położonej przy ul. Władysława Orkana 20 w Bielsku-Białej – osoby fizycznej.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski części klatki schodowej wraz z naświetlem w kamienicy przy pl. Rynek 27 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości przy pl. Rynek 27 w Bielsku-Białej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na izolację fundamentów i remont klatki schodowej w budynku przy pl. Rynek 31 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości położonej przy pl. Rynek 31 w Bielsku-Białej - osoba fizyczna.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji frontowej kościoła im. Marcina Lutra przy ul. Stanisława Staszica 2 w Bielsku-Białej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elementów kamiennych strefy cokołowej katedry pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski sekcji brzmieniowej i traktury II manuału, przegląd i uszczelnienie systemu powietrznego instrumentu organowego znajdującego się w kościele Zbawiciela przy pl. ks. Marcina Lutra 12 w Bielsku-Białej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku.

26. . Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Weteran Plus”.

27. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 592/41 obręb Górne Przedmieście, położonej w Bielsku-Białej przy ul. gen. Kazimierza Pułaskiego.

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/83/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej.

30. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego dotyczącej nagrywania i publicznego udostępniania przebiegu posiedzeń wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej od 1 stycznia 2020 roku za niezasługującą na uwzględnienie.

31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 27 listopada 2019 r. pani M____ P____ na działalność dyrektora Przedszkola nr 29 w Bielsku-Białej.

32.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z 12 grudnia 2019 r. pana T______ J_______ na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

33.Sprawy różne.

34. Zakończenie obrad