środa, 17 kwiecień 2019 19:10

VII sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Zapis transmisji z VII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

 

 

Punkt 22. został zdjęty z porządku obrad w drodze głosowania w punkcie 1. porządku obrad.

1. Otwarcie sesji  Rady Miejskiej

2. Przyjęcie protokołu VI sesji  Rady Miejskiej

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o interpelacjach i zapytaniach złożonych przez Radnych Rady Miejskiej.

4. Wystąpienia Parlamentarzystów i zaproszonych gości.

5. Przyjęcie „Oceny stanu sanitarnego - informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2018”

6. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok..

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2018 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Wyborów do Rad Osiedli w Bielsku-Białej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2018 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na sporządzenie projektu i remont ogólnodostępnego węzła sanitarnego wraz ze wszystkimi instalacjami i stolarką w domu pogrzebowym na cmentarzu żydowskim znajdującym się przy ul. Cieszyńskiej 92 w Bielsku-Białej dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białe

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont elewacji północnej kamienicy przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej dla właścicieli nieruchomości przy ul. Józefa Pankiewicza 2 w Bielsku-Białej - osób fizycznych

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konserwatorski elewacji i dachu wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych i remontem klatki schodowej w kamienicy przy pl. Rynek 12 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości przy pl. Rynek 12 w Bielsku-Białej - osoba fizyczna.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont konstrukcji i pokrycia dachu w kamienicy przy pl. Rynek 8 w Bielsku-Białej dla właściciela nieruchomości przy pl. Rynek 8 w Bielsku-Białej – osoba fizyczna.

15a. Podjęcie uchwaly w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na obszarze Miasta Bielska-Białej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 105/3, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Stefana Żeromskiego 14 na rzecz współwłaścicieli nieruchomości ozn. jako działka 45/3.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako działka 614/14, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Marii Konopnickiej 24 na rzecz współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka 1209.

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny części nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka 1872/8 obręb Kamienica, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny części nieruchomości położonej w Bielsku-Białej ozn. jako działka 1406/15 obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

21. Podjęcie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jaskrowej, Międzyrzeckiej i Lajkonika.

23. Podjęcie sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

23a. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej utworzenia miejskiego gabinetu ginekologicznego w Bielsku-Białej organowi właściwemu.

23b. Podjęcie w sprawie przekazania petycji dotyczącej podwyżki opłat za dzierżawę działek rekreacyjnych organowi właściwemu.

24. Sprawy różne

25. Zamknięcie obrad